Vítejte na stránkách SDH Nedaříž.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie sboru

Vznik sboru

Sbor dobrovolných hasičů Nedaříž byl založen v roce 1902.

Jejich záslužná práce byla oceněna již 5. srpna 1908. Od Jeho veličenstva, císaře France Josefa I., dostali darem 80 zlatých na svoji činnost. Postavena byla hasičská zbrojnice a byla vybavena tehdejší dostupnou technikou. Ve svém spolku utvořili hasiči skupinu akceschopných mužů, kteří pravidelně cvičili a připravovali se na případný zásah při požár u. Z řad hasičů – sedláků byla sjednána přeprava hasičské stříkačky koňmi.

Tak hasičský sbor obce, německé Nedaříže, působil až do roku 1945. Po roce 1945, při osídlování opuštěné Nedaříže českými občany, se jen pozvolna obnovoval život v obci a také se pozvolna obnovovala i činnost spolku dobrovolných hasičů.

Obnovená činnost po r. 1945

Zakládajícími členy českého spolku dobrovolných hasičů byli: Václav Horák a jeho manželka Anna, Josef Zahradník, František Zaplatílek a Václav Hamáček. V roce 1950 se do sboru dobrovolných hasičů postupně zapojili další členové, kteří se významně podíleli na rozvoji spolku. Spolek byl celostátně přejmenován na Sbor požární ochrany, čítal kolem 50 členů, z toho byla téměř polovina žen.

V roce 1960, kdy byla obec Nedaříž v rámci reorganizace obcí spojena s Levínskou Olešnicí, byla spolku požární ochrany přidělena do užívání bývalá budova školy, která byla postavena v roce 1908 tehdejšími německými obyvateli.

Od tohoto roku se nedařížští požárníci o tuto budovu starají. Na údržbě a zvelebení tohoto malého kulturního domu odpracovali požárníci, dnes hasiči, desetitisíce bezplatných brigádnických hodin. Finanční prostředky poskytoval Místní národní výbor a od roku 1990 Obecní úřad v Levínské Olešnici. Od ledna 1992 Obecní úřad Horka u Staré Paky.

Sbor se zabýval nejen prevencí, cvičením a akceschopností členů, ale také rozvojem obce a kulturní činností. Požárníci z Nedaříže pořádali každoročně na Horkách v hostinci u Janáků ples a na posvícení o Svatém Václavu vinobraní. Po rekonstrukci bývalé školy na kulturní dům se již různé zábavy a plesy konají v Nedaříži. Vyhlášené byly oslavy na ukončení masopustu, oslavy MDŽ, dětské karnevaly. Na tyto akce, kterých se zúčastnili všichni členové i občané z Horek i Levínské Olešnice, přinášeli členové pohoštění z domu a zábavy tak měly ráz rodinného krbu a mnohdy trvaly až do samého kuropění.

Novodobá historie

Generace střídala generaci, staří odešli a po nich nastoupily jejich děti – generace mladá, progresivní a moderní. V roce 1990 se celostátně sbor přejmenoval na Sbor dobrovolných hasičů. Novým složením se zdokonalila činnost sboru ve cvičení na hasičské soutěže, v údržbě techniky, rozšířily se kulturní akce, došlo k údržbě a opravám kulturního domu a požární zbrojnice.

V roce 1999 uzavřel náš hasičský sbor družbu s dobrovolnými hasiči z německého města Bad Langensalza v Durynsku. V květnu 1999 přijela delegace z tohoto města k nám a přivezla našim hasičům hasičský automobil značky IFA. Při tomto setkání se mezi našimi a německými hasiči utvořilo přátelství a od té doby se vzájemně navštěvujeme.

V roce 2001 byla delegace našich hasičů na návštěvě v Německu na 140. výročí založení jejich organizace.

4. května 2002 oslavil Sbor dobrovolných hasičů Nedaříž 100. výročí založení.

V roce 2002 se náš hasičský sbor zúčastnil dálkové přepravy vody historickými stříkačkami vyrobenými do roku 1925 v Roztokách u Jilemnice. Rekord byl vytvořen a zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Tento rekord byl následně překonán v roce 2005, kde se náš sbor opět účastnil přepravy vody.

Již od roku 2002 naši hasiči začali opravovat Kulturní dům, v kterém se konají všechny plesy a různé jiné akce. Práce se započaly střechou, dále došlo k podřezání domu a také k výměně oken. Udělala se nová fasáda, která byla označena pamětní deskou při příležitosti 5. výročí s našimi kamarády z Bad Langensalza, kteří nám k opravě domu přispěli nemalou částkou.

Založení hasičského kroužku

Rok 2003 je největším úspěchem pro náš sbor, jelikož došlo k založení hasičského kroužku mladých hasičů a to po 25 letech. Dětí se ujala Dana Gebauerová a Marcela Matušková. Vedení se do současné doby měnilo. Byl to Jaroslav Bajer, který byl velitelem dětí po dlouhou dobu, následně tuto funkci zastával i Martin Bajer, Jana Bajerová a nyní je to Adéla Patková.

Při dni hasičské techniky, kterou náš sbor pořádal v roce 2003, přijali pozvání i naši kamarádi z Německa, kteří s sebou přivezli jako dar hasičský automobil značky Mazda. Tento vůz je nejvíce používán při přípravě našich akcí, nebo při přepravě družstev dětí, mužů a žen na soutěže.

V roce 2005 také naši hasiči pořádali zimní závody na kopci Bajerák a také maškarní bál pro dospělé, ten po 40 letech.

Slavnostní otevření nových garáží pro hasičskou techniku proběhlo v roce 2006. Stavba garáží byla postavena z dotací z kraje, hasičů ze Semil, za pomoci firmy IMDV a firmy z Hradce Králové. Otevření bylo doprovázeno dechovou hudbou a ukázkou mažoretek.

V roce 2008 byl náš sbor obdarován hasičským materiálem z Holandska od firmy Suchánek a Walraven.

V roce 2009 došlo k opravě Kulturního domu z dotací Evropské Unie zprostředkovanou MAS, Přijďte pobejt!. Vybraná firma J+J REAL započala s pracemi a zabudováním nového elektrického kotle na pelety, zabudovala radiátory. Dále došlo k rekonstrukci záchodů, nahrazení pisoárů a položení nové dlažby. Ta byla dále položena i v kotelně, uhelně a skládku. Stará garážová vrata byla nahrazena novými a před domem zbudováno parkoviště ze zámkové dlažby.

publikováno: 7. 1. 2021 22:33, OI Developer